Pågående projekt

2019-20

Lipparella arbetar för närvarande med ett nytt verk av tonsättaren Christer Lindwall. Musiken ska ingå i en tredelad föreställning som bygger på text och koreografi av Samuel Beckett. För regin står Karl Dunér.

What is the Word

By | Pågående projekt

LIPPARELLA bildades 2008 i syfte att verka för att utveckla en nutida repertoar för barockinstrument och kontratenor. Sedan dess har ensemblen kontinuerligt initierat nya samarbeten och intresset är stort hos tonsättare att utforska spänningsfältet mellan barockinstrumentens klangvärld och ett tonspråk förankrat i vår egen tid.

Under de senaste åren har Lipparella genomfört ett flertal projekt som har haft fokus på relationen mellan text, musik och rum, där nya musikverk fått sin iscensättning i en konstform mellan konsert och musikdramatik. Lipparella har i dessa sammanhang arbetat med regissörerna Johan Petri, Karl Dunér och Jörgen Dahlqvist, ett antal tonsättare samt ljussättare, scenografer och librettister.

Under 2018 initierade Lipparella ett nytt koncept för ensemblen; Again & Again, där ett nutida musikverk framförs två gånger under samma konsert. Under dessa konserter har inbjudna gäster; tonsättare, poeter, filmare, kritiker och översättare gett publiken ytterligare perspektiv som på olika sätt är kopplade till det musikaliska innehållet, vilket belyser nya aspekter till publiken vid den andra genomlyssningen av verket.

Utöver nutida musik spelar Lipparella också den tidiga musiken i olika konstellationer utifrån speciella programidéer och önskemål.

Ensemblens långa samarbete med tonsättaren Kent Olofsson resulterade i en komplett CD-inspelning av verket Champs d’étolies 2017 på skivbolaget dB Productions.