Lipparella

grupp_bild

LIPPARELLA  bildades 2008. Medlemmarna var sedan länge väletablerade musiker inom främst kammarmusik, och förenades i en gemensam passion för både den tidiga och den nutida musiken.

Ända sedan starten har gruppen haft en inriktning på nutida verk för barockinstrument och countertenor. Avgörande för denna ovanliga profilering har varit tillkomsten av nya verk direkt för ensemblen, vilket har möjliggjorts genom samarbeten med en rad tonsättare.

Under de senaste åren har bland andra Per Mårtensson, Erik Peters och Lisa Streich  skapat nya verk för Lipparella. Nya samarbeten initieras kontinuerligt; intresset hos tonsättare är mycket stort att använda barockinstrumentens ovanliga klangegenskaper och subtila artikulationsmöjligheter, i kombination med countertenorens speciella röstläge. Några av de tonsättare som tidigare har skrivit för ensemblen är Mats Persson, Chrichan Larson, Madeleine Isaksson, Ivo Nilsson och Kent Olofsson.

Lipparella har även verk av internationella tonsättare på sin repertoar, som finländarna Jukka Tiensuu och Harri Suilamo men även Karlheinz Stockhausen och John Cage. Utmärkande för Lipparellas inriktning – unik även i ett internationellt perspektiv – är att skapa ett spänningsfält mellan instrumentens klangvärld som är förknippade med en historisk epok och ett tonspråk som är förankrat i vår egen tid.

Utöver nutida verk spelar Lipparella självklart också den tidiga musiken, där våra instrument har sitt ursprung. Ensemblen framför både renodlade program med nutida respektive tidig musik, men även kombinationer av de båda utifrån speciella programidéer.