Skip to main content

Under 2019 presenterade Lipparella en ny konsertföreställning i samarbete med regissören Karl Dunér. Det centrala verket i föreställningen är Christer Lindwalls What is the word (Vad heter det) som bygger på en av Becketts allra sista publicerade texter. Föreställningen innehåller även den internationellt uppmärksammade tonsättaren Lisa Streichs verk Fikonträdet som komponerades till ensemblen 2016.

Lipparella – What is the word

Ensemble Lipparella har under tio års verksamhet fått en lång rad nya
musikverk komponerade för sin originella besättning inom ny musik:
countertenor och fyra barockinstrument. Utöver att framföra renodlade
konsertprogram har ensemblen de senaste åren velat bredda sitt
register, genom att inte bara lyfta fram ett musikaliskt innehåll, utan
också exponera text, ljus och rum – alltefter den plats där ensemblen
framträder.

Med föreställningen ”What is the word” förnyar Lipparella
sitt samarbete med regissören Karl Dunér. För tre år sedan gjordes
föreställningen ”Ska alla tecken låta?”, där ny musik av Lisa Streich,
Per Mårtensson och Erik Peters framfördes på fyra olika scener i
Stockholm. På varje plats skapades en ny iscensättning, förankrad i de
speciella förutsättningar som erbjöds.

Kärnan i det nya programmet ”What is the word” utgörs av
något som redan länge haft en tyngdpunkt hos Karl Dunér, nämligen
Samuel Becketts verk. Ensemblen gav i uppdrag åt tonsättaren
Christer Lindwall att komponera musik till en Beckett-text – valet föll
på den sena What is the word – vilket blev något som var helt i linje
med Lindwalls fördjupade arbete med relationen mellan text och
musik. Lipparella framför också Becketts koreografiska TV-drama
Quad, och tar därmed steget till att gestalta ett sceniskt verk också helt
utan musik. I Lisa Streichs Fikonträdet finns visserligen ingen
omedelbar koppling till Beckett – hon utgår i stället från Inger
Christensens lyrik – men vid planeringen av föreställningen föll tidigt
valet på att inkludera detta verk, som liksom hos Beckett sätter fokus
på det outsägbara.

Christer Lindwall – What is the word (2018-19)

What is the word (1989) was one of Samuel Becketts`s last texts to be published. It was
dedicated to the American director and playright, Jospeph Chaikin (1935-2003). Following a
third cardiac surgery, Chaikin suffered from partial aphasia. At a first glance, perhaps the text
could be interpreted as a poem of a neurological trauma, about the lost ability for linguistic
genesis, about the ability for naming, or as a poetic topology of the transcendent (the
thought). I have tried to construct a coherent musical form based on Beckett`s poem and on
the demands of a given inner drama and its unravelling – a form which does not contain
paradigmatic definitions of different modalities and their logic and causality in music.

Instead, contingent tensions within the text and the sounding material, are seized to catch a
transcendent musical realism.

The poem “What is the word” is used by permission from Edward Beckett
Copyright © 1989 Samuel Beckett
Copyright © by the Estate of Samuel Beckett