Skip to main content

Om Lipparella

LIPPARELLA bildades 2008 i syfte att verka för att utveckla en nutida repertoar för barockinstrument och kontratenor. Sedan dess har ensemblen kontinuerligt initierat nya samarbeten och intresset är stort hos tonsättare att utforska spänningsfältet mellan barockinstrumentens klangvärld och ett tonspråk förankrat i vår egen tid.

Under de senaste åren har Lipparella genomfört ett flertal projekt som har haft fokus på relationen mellan text, musik och rum, där nya musikverk fått sin iscensättning i en konstform mellan konsert och musikdramatik. Lipparella har i dessa sammanhang arbetat med regissörerna Johan Petri, Karl Dunér och Jörgen Dahlqvist, ett antal tonsättare samt ljussättare, scenografer och librettister.

Under 2018 initierade Lipparella ett nytt koncept för ensemblen; Again & Again, där ett nutida musikverk framförs två gånger under samma konsert. Under dessa konserter har inbjudna gäster; tonsättare, poeter, filmare, kritiker och översättare gett publiken ytterligare perspektiv som på olika sätt är kopplade till det musikaliska innehållet, vilket belyser nya aspekter till publiken vid den andra genomlyssningen av verket.

Utöver nutida musik spelar Lipparella också den tidiga musiken i olika konstellationer utifrån speciella programidéer och önskemål.

Ensemblens långa samarbete med tonsättaren Kent Olofsson resulterade i en komplett CD-inspelning av verket Champs d’étolies 2017 på skivbolaget dB Productions.

MIKAEL BELLINI har gjort sig känd som en av Skandinaviens främsta countertenorer. Han har en bred repertoar som sträcker sig från renässansen till 2000-talet. Mikael speciella intresse för modern musik har lett till att flera tonsättare komponerat musik direkt för honom. Han är även efterfrågad som operasångare, uppskattad både för sin vackra och flexibla röst och för sin skådespelartalang. Inspelningar finns på ett flertal skivbolag med både barock och nutida musik. Mikael arbetar också som pianostämmare samt sångpedagog.

ANNA LINDAL spelade under en längre tid i stråktrion Trio des Lyres, specialiserade på blandade program med äldre musik på originalinstrument och nyskrivna verk. 1983 – 2001 konsertmästare i Stockholmsfilharmonikerna, 2002 – 2006 gästprofessor i violin på Musikhögskolan i Stockholm. Samarbetat med många samtida tonsättare och i ensembler med fri improvisation, har spelat in två soloskivor. Ingår i många tvärkonstnärliga projekt i samarbeten med bildkonstnärer, författare, filmare och koreografer.

KERSTIN FRÖDIN (blockflöjtist och barockoboist) är internationellt verksam som solist och kammarmusiker inom såväl tidig musik som samtida experimentell konstmusik. Hennes intresse för den nutida musiken har lett till en mängd samarbeten med tonsättare och hon har bl a tilldelats Kristallpriset för sina insatser inom ny musik. Hon har även medverkat vid en rad sceniska produktioner såsom dans- och teaterföreställningar. Kerstin har spelat in musik på skivbolag som BIS, Phono Suecia, Proprius, Caprice, dB-productions m.fl.

LOUISE AGNANI är en mångsidig musiker som förutom att hon spelar viola da gamba även trakterar barockcello och modern cello. Hon har en tjänst i Uppsala Kammarorkester, samt har arbetat med de flesta svenska symfoni- och barock orkestrarna. Som gambist har Louise bl.a. medverkat i olika uppsättningar av barockoperor i Sverige samt vid skivinspelningar, t. ex. med Ensemble Villancico (Caprice 2002), Mårten Falk och El Escorial (dB 2010). Gamban ligger henne varmt om hjärtat och dess speciella klang gör den till ett spännande instrument inom den nutida kammarmusiken.

PETER SÖDERBERG har en bakgrund som gitarrist och improvisationsmusiker. Som lutenist har han sedan många år profilerat sig inom både tidig och nutida musik. Många tonsättare har komponerat soloverk för Peter, varav några finns på Phono Suecia-CDn ”Liuto con forza” (2010).

Vid sidan om konsertverksamhet har Peter även framträtt i teater-, dansoch litteratursammanhang. Han har medverkat på många skivinspelningar, och är även verksam som skribent i tidskriften Nutida Musik.