Skip to main content

Zodiaken och Kometkarta

Om projektet

Zodiaken och Kometkarta

Lipparella har under de senaste åren genomfört ett flertal projekt med fokus på relationen mellan text, musik och rum, där nya musikverk fått sin iscensättning i en konstform mellan konsert och musikdramatik. I projektet I ljudets poetiska rum fortsätter Lipparella att utveckla dessa perspektiv. Här samarbetar ensemblen med tonsättarna Christofer Elgh och Erik Peters samt för första gången med en aktiv poet, Lina Hagelbäck.

Mötet mellan Ensemble Lipparella, poeten Lina Hagelbäck och Christofer Elghs musik tar avstamp i dikter från Linas nya diktsamling Kometkarta. Dikt och musik skildrar en värld av planetariska dimensioner där kometer, imploderande krafter, slukhål, instängdhet, humor, och ”ett med snören inslaget fyrverkeri” samsas.

Linas dikter och läsning sammanflätas med ensemblens klanger, elektronisk musik och röster i gemenskap med publiken i rummets olika performativa rum.

I Erik Peters version av Zodiaken framträder musiken som en ljudande stjärnhimmel. Karlheinz Stockhausens melodier överlagras med varandra i ständigt skiftande kombinationer och lyssnarens uppmärksamhet vandrar mellan de olika stjärnbilderna. Musikerna som är fritt placerade i rummet utgör tillsammans stjärnbilden Lipparella. Stjärnbilden återuppstår i ny form vid varje framförande, som om den betraktades från en annan plats i universum.