Skip to main content

LIPPARELLA

Medlemmarna förenades i en gemensam passion för både den tidiga och den nutida musiken.

MIKAEL BELLINI – countertenor
ANNA LINDAL – barockviolin
KERSTIN FRÖDIN – blockflöjt & barockoboe
LOUISE AGNANI – viola da gamba & barockcello
PETER SÖDERBERG – luta & teorb

Ända sedan starten har gruppen haft en inriktning på nutida verk för barockinstrument och countertenor. Avgörande för denna ovanliga profilering har varit tillkomsten av nya verk direkt för ensemblen, vilket har möjliggjorts genom samarbeten med en rad tonsättare.

Under de senaste åren har bland andra Mats Persson, Chrichan Larson, Madeleine Isaksson, Ivo Nilsson och Kent Olofsson skapat nya verk för Lipparella. Nya samarbeten initieras kontinuerligt; intresset hos tonsättare är mycket stort att använda barockinstrumentens ovanliga klangegenskaper och subtila artikulationsmöjligheter, i kombination med countertenorens speciella röstläge.

Lipparella har även verk av internationella tonsättare på sin repertoar, som finländarna Jukka Tiensuu och Harri Suilamo men även Karlheinz Stockhausen och John Cage.

Utmärkande för Lipparellas inriktning – unik även i ett internationellt perspektiv – är att skapa ett spänningsfält mellan instrumentens klangvärld som är förknippade med en historisk epok och ett tonspråk som är förankrat i vår egen tid.

Utöver nutida verk spelar Lipparella självklart också den tidiga musiken, där våra instrument har sitt ursprung. Ensemblen framför både renodlade program med nutida respektive tidig musik, men även kombinationer av de båda utifrån speciella programidéer.

 

MIKAEL BELLINI har gjort sig känd som en av Skandinaviens främsta countertenorer. Han har en bred repertoar som sträcker sig från renässansen till 2000-talet. Mikael speciella intresse för modern musik har lett till att flera tonsättare komponerat musik direkt för honom. Han är även efterfrågad som operasångare, uppskattad både för sin vackra och flexibla röst och för sin skådespelartalang. Inspelningar finns på ett flertal skivbolag med både barock och nutida musik. Mikael arbetar också som pianostämmare samt sångpedagog.

ANNA LINDAL spelade under en längre tid i stråktrion Trio des Lyres, specialiserade på blandade program med äldre musik på originalinstrument och nyskrivna verk. 1983 – 2001 konsertmästare i Stockholmsfilharmonikerna, 2002 – 2006 gästprofessor i violin på Musikhögskolan i Stockholm. Samarbetat med många samtida tonsättare och i ensembler med fri improvisation, har spelat in två soloskivor. Ingår i många tvärkonstnärliga projekt i samarbeten med bildkonstnärer, författare, filmare och koreografer.

KERSTIN FRÖDIN (blockflöjtist och barockoboist) är internationellt verksam som solist och kammarmusiker inom såväl tidig musik som samtida experimentell konstmusik. Hennes intresse för den nutida musiken har lett till en mängd samarbeten med tonsättare och hon har bl a tilldelats Kristallpriset för sina insatser inom ny musik. Hon har även medverkat vid en rad sceniska produktioner såsom dans- och teaterföreställningar. Kerstin har spelat in musik på skivbolag som BIS, Phono Suecia, Proprius, Caprice, dB-productions m.fl.

LOUISE AGNANI är en mångsidig musiker som förutom att hon spelar viola da gamba även trakterar barockcello och modern cello. Hon har en tjänst i Uppsala Kammarorkester, samt har arbetat med de flesta svenska symfoni- och barock orkestrarna. Som gambist har Louise bl.a. medverkat i olika uppsättningar av barockoperor i Sverige samt vid skivinspelningar, t. ex. med Ensemble Villancico (Caprice 2002), Mårten Falk och El Escorial (dB 2010). Gamban ligger henne varmt om hjärtat och dess speciella klang gör den till ett spännande instrument inom den nutida kammarmusiken.

PETER SÖDERBERG har en bakgrund som gitarrist och improvisationsmusiker. Som lutenist har han sedan många år profilerat sig inom både tidig och nutida musik. Många tonsättare har komponerat soloverk för Peter, varav några finns på Phono Suecia-CDn ”Liuto con forza” (2010). Vid sidan om konsertverksamhet har Peter även framträtt i teater-, dansoch litteratursammanhang. Han har medverkat på många skivinspelningar, och är även verksam som skribent i tidskriften Nutida Musik.