Fåglarnas konferens

The Conference

of the Birds

Fåglarnas konferens är ett kollaborativt scenkonstprojekt där flera konstyttringar och kunskapsområden möts och utvecklas tillsammans – såväl tekniska som konstnärliga.

Projektet tar avstamp i det långa diktverket Fåglarnas konferens av den medeltida persiska poeten Farîd-ud-Dîn Attâr (ca 1158 -1221) men också i Madeleine Isakssons soloverk för blockflöjt Les sept vallées (De sju dalarna, 2006) som i sin tur bygger på Attârs diktverk.

Projektet Fåglarnas konferens är en publik föreställning där musikern och dansaren interagerar med varandra sceniskt och där också video-scenografin har en bärande roll i gestaltningen av fåglarna och deras utmanande resa genom sju dalar. Isakssons flöjtsolo är i föreställningen omarbetat bland annat för att lämna plats åt elektronmusikaliska inslag. Utöver den sceniska föreställningen utvecklas också en virtuellt interaktiv ”reality-version” (VR) av verket i vilken publiken inbjuds att kliva in och interagera med verkets musikaliska, koreografiska och visuella beståndsdelar.

Resan:

I Attârs dikt samlas världens alla fåglar till ett möte där man bestämmer sig för att söka sin konung, fågeln Simôrgh, som bor på det höga berget Qâf. Under den långa resan genom de sju dalarna – Sökandets, Kärlekens, Kunskapens, Frihetens, Enhetens, Perplexitetens och slutligen Utmattningens dal – utsätts fåglarna för allt större prövningar; varje dal innebär en ny utmaning för fåglarna genom att de ställs inför olika livsfilosofiska frågor. I slutet av resan återstår endast trettio fåglar och de finner så att Simorgh finns inom dem själva.

 

Vår ambition:

I såväl den sceniska föreställningen som i VR-versionen lyfts friktionen mellan det fysiska och det immateriella fram och med projektet som helhet söker vi med ett tydligt och nutida tilltal skapa en dialog mellan vår samtid och den tid i vilken poemet tillkom. Attârs verk är skrivet i en tradition där poeter betraktas som modiga vägvisare mot de krafter som kväver människors frihet. Än idag ger dessa poetiska verk kraft och uppmuntran i denna strävan, men också att förstå livets vackraste innehåll. I vår version tolkas poesin genom ett sceniskt nutida uttryck där konstformerna musik, koreografi och videokonst vävs samman till en helhet.

 

Forskning:

Projektet har en tydlig forskningsdimension kring scenkonst och teknologi och är knutet till såväl Copenhagen Business Academy/avdelningen för innovation och teknologi och Luleå Tekniska Universitet/Piteå Musikhögskola.

 

Attârs verk:

Attârs Fåglarnas konferens är en allegori och verket har många likheter i ton och berättarteknik med medeltida europeiska verk. Poemet ger nycklar till vår personliga livsresa och förståelse av oss själva och har alltsedan renässansen haft en särskilt betydande plats inom den persiska kulturen. Men det har vid ett flertal tillfällen också presenterats i scenisk form i Europa. I tider av förtryck och oro är Attârs poesi fortfarande aktuell och angelägen. I förordet till Fåglarnas konferens skriver Attâr själv om sitt verk:

This book is an ornament for the ages.

It offers something for both high and low.

If you came sad and frozen to this book,

its hidden fire will blaze and melt your ice.

Yes, these verses are magic:

they grow more potent with each reading.

They are like beauty under a veil

That reveals its loveliness slowly. 

Attâr S. Wolpé/ The Conference of the Birds, 2017

 

Medverkande:

Kerstin Frödin och Kent Olofsson, musikalisk bearbetning och elektroakustik

Åsa Unander-Scharin, koreografi

Lene Juhl, video-scenografi

Kerstin Frödin, musiker

Katarina Eriksson, dansare

Madeleine Isaksson, tonsättare

Ingibjørg Jara Sigurdardottir, kostymdesign

Premiär 15 januari 2022

Konserthuset Studio Acusticum, Blackbox

 

Kontakt:

info@bellamusik.se

lenejuhlnielsen@gmail.com