What is the word

What is the word

By 23 May, 2019 May 1st, 2020 No Comments

”What is the word”, blev Samuel Becketts sista publicerade text (1989) tillägnad den amerikanske regissören och dramatikern Joseph Chaikin (1935 – 2003). Chaikin led av partiell afasi efter en 3:e hjärtoperation.

”What is the word” kan kanske uppfattas som inte bara en poesi om ordlöshet (afasi), som en patologins kartografi över ett försvunnet språk och dess betecknande av ”det verkliga”, dels som en poetisk topologi över det översinnliga (det tänkta) (som uppfattas av ett förnuft i motsatsförhållande till fenomenologin)). Eller som ett språkets förmåga (oförmåga) att producera subjekts och objektsformer oberoende av varandra.

Sådana tolkningar öppnar för en klangkropp vars existens inte längre är avhängigt korrelatet ”orsak och verkan” Text och klangstrukturer behöver inte etablera ett enhetligt ”alfabet”,

Hemkommen efter en repetition med ensemblen, bläddrar jag i partituret och funderar över mina misstag och otydligheter i denna komposition, och upptäcker att det saknas ett formellt  slutstreck utskrivet.

Kanske ett kvardröjande i Becketts ironiska axelryckning, i den sista radens utelämnande av bindestrecket.

C- Lindwall

————–

what is the word

folly –

folly for to –

for to –

what is the word –

folly from this –

all this –

folly from all this –

seeing –

folly seeing all this –

this –

what is the word –

this this –

this this here –

all this this here –

folly given all this –

seeing –

folly seeing all this this here –

for to –

what is the word –

see –

glimpse –

seem to glimpse –

need to seem to glimpse –

folly for to need to seem to glimpse –

what –

what is the word –

and where –

folly for to need to seem to glimpse  what  where –

where –

what is the word –

there –

over there –

away over there –

afar –

afar away over there –

afaint –

afaint afar away over there what –

what –

what is the word –

seeing all this –

all this this –

all this this here –

folly for to see what –

glimpse –

need to seem to glimpse –

afaint afar away over there what –

folly for to need to seem to glimpse afaint afar away over there –

what –

what –

what is the word –

 

what is the word