Skip to main content

Ska alla
tecken låta?

Läs Mer

Ska alla tecken låta ? Ett samarbetsprojekt mellan Lipparella, tonsättarna Lisa Streich, Per Mårtensson och Erik Peters samt regissören Karl Dunér.

Vi önskar utveckla nya former för vad en konsert kan vara – både innehållsmässigt och hur/var framförandet gestaltas. Närheten till och kommunikationen med publiken är centrala. Vi vill göra undersökningar av olika spelplatser utanför det borgerliga finrummet som kan dels vara rum med andra traditioner än konserter men också rum där gränsen till offentligheten är mer flytande och tillgängligheten större såsom mellanrum i staden där människor passerar och specifika, tidsbegränsade rum kan skapas för korta inspel. Vi vill i vårt arbete skapa verktyg för att arbeta med skapandet av rummen vi behöver för att spela levande musik och text i skiftande miljöer.

Vi har valt att uppföra de tre styckena på olika vis, iscensatta i fyra miljöer.

Den välbevarade gården Svindersvik i Nacka med sin paviljong från 1783 är inte bara en av våra allra finaste konsertsalar utan också den kanske mest okända. Lipparellas barockinstrument och rummet är som gjorda för varandra. I tre nyskrivna experimentella verk möts det gamla och det nya.

På Rönnells Antikvariat, ett rum omgärdat med böcker från golv till tak, uppstår en helt annan slags lyssning och
akustik. Vår föreställning med fokus på både musik och text får en självklar förankring på denna samlingspunkt för poesipubliken.

Färgfabriken med sina stora öppna rum och sin vana vid samtidens uttryck öppnar verken och iscensättningen för ytterligare perspektiv.

Den fjärde platsen gör förmodligen sin debut som konsertsal. Första Hötorgshuset vars entré utsmyckades av Olle Baertling 1960 är numera en sluten passage. Lipparella har fått möjlighet att göra en konsert här en söndag när kontoren på de 19 våningarna är stängda. Rummets efterklang och Baertlings kraftfulla muralmålningar är så helt annorlunda än den gustavianska inredningen på Svindersvik.

De fyra rummens karaktär och form blir de tre verkens scenbild. Platserna som är varandras ytterligheter kliver in som aktiv del i kompositionerna och upplevelsen. Och för att anspela på Mårtenssons fråga om alla tecken ska låta: Hur låter en plats? Vilken verkan har platsen på musiken och texten? Kan Streichs Fikonträd förbli sig självt när det
flyttas mellan Svindersviks bortglömda paviljong och Rönnells Antikvariat? Välkomna till ett möte mellan fyra barockinstrument, en kontratenor, tre nyskrivna stycken musik och fyra platser.

Karl Dunér & Lipparella september 2016

Foto: Misha Pedan

Thema und Variation har tillkommit som en del av ett projekt kring text och musik i nära samarbete mellan regissören Karl Dunér och Lipparella. Kompositionen är baserad på dikten Thema und Variation av den österrikiska författaren Ingeborg Bachman från diktsamlingen Die gestundete Zeit (1953). Uruppförande i Hötorgshus 1 i Stockholm i september 2016. Erik Peters

Lisa Streich, (född 1985 i Tyskland och numera bosatt på Gotland), valde att utgå från Inger Christensens diktsamling Alfabet. Christensens diktsamling från 1981 är ett banbrytande verk där författaren förhåller sig till både den matematiska talserien som formulerades av Leonardo Fibonacci på 1200-talet och vårt alfabet. Av diktsamlingens 14 delar och 33 dikter fastnade Streich för den 6:e dikten och särskilt ett ord i dess mitt: Fikonträdet, vilket också blev titeln på hennes stycke.

Per Mårtensson  (1967) valde en bilddikt, Al Jazeera  (1993), av Lars Mikael Raattaama, Det är en dikt som mestadels består av skiljelinjer, punkter, komman och däremellan, som insprängda efter en bomb, fragment av ord. Mårtensson har i sitt stycke infogat citat från olika samtal och seminarier kring komposition och kring Raattaamas dikt. Hämtat
ur hans stycke kommer frågan ”Ska alla tecken låta?” vilket vi kom att välja som titel på vårt program.

Erik Peters  (1970) utgår från en dikt av Ingeborg Bachmann, Tema och variation  ur diktsamlingen Den uppskjutna tiden  (1953). Den österrikiska diktaren är en av förra seklets mest inflyteserika författare. Tidigare i år kom Utplåna
fraserna–föreläsningar, tal och utvalda texter  på Ellerströms och hennes samlade dikter Vandra, tanke,  gavs ut 2014 på samma förlag.

Recension Nutida Musik