Project Blog

The Conference

of the Birds

Fåglarnas konferens är ett kollaborativt scenkonstprojekt där flera konstyttringar och kunskapsområden möts och utvecklas tillsammans – såväl tekniska som konstnärliga.